Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

02 | Biyografi

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Divan edebiyatında şairleri anlatan eserlere “tezkire” denirdi.

Çağatay yazarlarından Ali Şir Nevai 16. yüzyılda “Mecilisün-Nefâis” adlı eseriyle Türk edebiyatında ilk biyografi örneğini vermiştir.

Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire, Sehi Bey’in "Heşt Behiç" adlı eserdir.

Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebî yazılara “biyografik roman” denir. Biyografik romanlar da Türk edebiyatında önemli bir yer tutmaktadır. Bazı sanatçılar romanlarını biyografi tarzında yazmışlardır. Mehmet Emin Erişilgil’in “Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp”, “Bir İslâm Şairinin Romanı: Mehmet Akif”; Tahir Alangu’nun “Ülkücü Bir Yazarın Romanı: Ömer Seyfettin”; Oğuz Atay’ın “Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İnan” adlı eserleri biyografik romana örnek gösterilebilir.

En Çok Okunanlar

06 | Sıfat Sıfat
13 | Panel Panel
17 | Zamir Zamir